Werk

Werk

Vrije Universiteit

Cor is theoretisch bioloog en heeft van 1988 tot medio 2009 aan de VU in Amsterdam gewerkt. Hij heeft daar eerst bij de vakgroep Theoretische Biologie onderzoek gedaan aan het DEB-model van Bas Kooijman. Dit model beschrijft de opname en het gebruik van energie en voedingsstoffen door alle organismen. Cor heeft gegevens beschreven met dit model en wat aan plankton gemoduleerd. Daarop is hij ook gepromoveerd. Toen hij last kreeg van RSI heeft hij besloten het onderzoek achter zich te laten en zich helemaal te richten op het onderwijs.
Toen in 2005 de vakgroep Theoretische Biologie opgeheven dreigde te worden, heeft Cor contact gezocht met de afdeling Gezondheidswetenschappen. Gelukkig kon hij overstappen en in 2006 is hij daar begonnen bij de sectie Methodologie en Toegepaste Biostatistiek. Ook bij deze vakgroep heeft hij zich voornamelijk bezig­gehouden met onderwijs. Hij gaf vooral cursussen in methodologie, statistiek en evolutie biologie.


AUC

In 2009 bedacht Cor dat hij liever les gaf aan wat gemoti­veerdere studenten en besloot daarom te gaan soliciteren bij het AUC. Dit is een samenwerk­ing tussen de VU en de UVA en is ook gevestigd in Amsterdam. Het eerste jaar bleef hij in dienst van de VU zodat hij terug kon als het niet beviel. Het was wel een zwaar jaar. Nieuwe mensen, nieuwe eisen, nieuwe processen en allemaal nieuwe cursussen. Vooral die nieuwe cursussen kostten hem erg veel (vrije) tijd. Ook liep hij wel eens te mopperen op de studenten (ook tussen gemotiveerde studenten zit wel eens een wat minder gemotiveerde student), maar inmiddels heeft hij besloten toch bij het AUC te blijven. Net als bij de VU kan Cor zich ook hier lekker uitleven in Powerpoint. Hij maakt altijd erg mooie presentaties voor z’n colleges en dat wordt zeer gewaardeerd door zijn studenten.