Downloads

Downlaods

Back-up maken

Met dit program­ma kan je een back-up maken van één of meer mappen en/of schijven. Het pro­gramma maakt een map aan met als naam de huidige datum en zet daar een kopie van de opgegeven mappen en schijven onder (voor een schijf wordt een map met de stations­letter aangemaakt). Een oude back-up kan bijgewerkt worden, maar er kan ook een nieuwe back-up of een incrementele back-up (alleen de gewijzigde bestanden) gemaakt worden. Je kunt aangeven welke bestanden en/of mappen overge­slagen moeten worden bij het maken van een back-up en of verwijderde bestanden en mappen ook uit de back-up verwijderd moeten worden. Tevens is het mogelijk om verschil­lende (instellingen van) back-ups op te slaan.


Inhoud van een map afdrukken

Met het programma DirPrint kan de inhoud van een map (en evt zijn submap­pen) afgedrukt worden. Er zijn veel selectiemogelijkheden. Bij het afdrukken en exporteren kan gekozen worden tussen verschillende typen uitvoer en sortering. Er kan geëxpor­teerd worden naar een bestand met tabs of lijstscheidingstekens of naar een RTF-document.

Download, Installatie handleiding


Uitgaven en inkomsten bijhouden

Met dit pro­gramma kan je je uitgaven en inkomsten per post per maand bijhouden. Hiervoor kan je een boomstructuur aanmaken met categorieën en subcategorieën. Ook kan je een lijst met rekeningen en hun saldi aanleg­gen. Het programma geeft dan een overzicht van wat je had, hoeveel er uitgegaan en binnengekomen is en wat je dus nu hebt. Naast de uitgaven en inkomsten kan een begroting gezet worden, waarna het overzicht ook een schatting maakt van wat je gaat sparen. Alle bedragen zijn in tabelvorm en in grafieken te bekijken. Bij de inkomsten en uitgaven kunnen aantekeningen gemaakt worden en alles kan afgedrukt worden.


Recepten

Met dit pro­gramma kan je je recepten invoeren en afdrukken. Per recept kan je gegevens als bron, soort, aantal personen, tijden, ingrediënten en bereiding vastleggen. Je kunt ook recepten selecteren die aan een bepaald criterium voldoen, bv alleen alle recepten uit de Tip of alleen alle nagerechten. De in de lijst met recepten geselecteerde recepten kan je afdrukken met of zonder kadertje en indien gewenst in katernen. Je kunt ook een boodschappenlijstje van de benodigde ingrediënten voor een recept afdrukken of één of meer recepten exporteren naar een ander bestand.


Rename

Met dit program­ma kan je een set bestanden een andere naam geven. Je kunt bestanden op meerdere manie­ren hernummeren, een deel van de naam veranderen, een stukje tekst toevoegen aan de voor- of achterkant en je kunt de extensie wijzigen. Combi­naties zijn ook mogelijk. Daarnaast kan je van een set bestanden één of meer data aanpassen: oplopende datum van wijzigen (als alleen sorteren op datum/tijd belangrijk is), tijdzone (voor als je de tijd in je camera vergeten was aan te passen) en de datum/tijd van maken en wijzigen.

Download


Replace

Met dit pro­gramma kan je stukjes tekst in een set tekst­bestanden wijzigen. Het is ook mogelijk waarden van keys in regeditbestanden te veranderen en je kunt een logfile laten aanmaken met daarin de door het programma gewijzigde bestanden. Standaard bekijkt het programma alleen .txt en .ini-bestanden. Dit kan je uitbreiden door naast het programma een tekstbestand ‘Replace.ini’ te zetten met de volgende regels erin:
[Textfiles]
Extensies=*.txt;*.ini;*.bas;*.sqa;*.php;*.reg


Woorden overhoren

Met dit pro­gramma kan je woordenlijsten in de talen Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Latijn en Grieks invoeren en laten overhoren. De woordenlijsten kunnen per les(nummer) ingevoerd worden en speciale tekens kan je snel invoegen met behulp van knopjes. Woordenlijsten kunnen apart of met meerdere tegelijk overhoord worden. Daarbij kan je aangeven welke kant(en) op je overhoord wilt worden.

Download